จะพูดว่า “เติมน้ำมัน” เป็นภาษาอังกฤษว่ายังงัย

คำถามนี้ดีค่ะ เราเรียนมาว่า “น้ำมัน” คือคำว่า “oil” เติมน้ำมันก็น่าจะเป็น Fill the oil. แต่จริงๆ แล้วเค้าพูดว่า

Fill the tank..​ อันนี้ใช้กับการเติม gas ก็ได้นะคะ

tank ก็คือ แท้งค์ หรือหมายถึง “ถังน้ำมัน” นั่นเอง เช่น

Let’s fill the tank first before we leave Bangkok.

เราเติมน้ำมันก่อนที่จะออกจากกรุงเทพกันเถอะ