"บอกใบ้ให้หน่อยนะ" พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อันนี้คงจะใช้ในเหตุการณ์ เช่น

- เราเล่นทายอะไรกับเพื่อนอยู่ แล้วให้เพื่อนบอกใบ้คำทายให้หน่อย

- เราคุยต่อรองราคา แล้วอยากให้อีกฝ่ายบอกใบ้ราคาที่น่าจะขอลดได้สุดๆ

- ขอให้เพื่อนบอกใบ้มานิดๆ เกี่ยวกับข้อมูลอะไรบางอย่าง

หรืออีกสารพัดกรณีที่เราจะให้อีกฝ่ายบอกอะไรเรามาอีกนิดๆ อะไรอย่างนี้