top of page

หากจะบอกว่าเราเรียนอยู่ปี 2 จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมาก นึกเร็วๆ เราคงเรียกว่า Level 2 รึเปล่าคะ

จริงๆ แล้ว ฝรั่งเค้ามีชื่อเรียกของแต่ละปีค่ะ

ปี 1 = Freshman (เฟรช-แมน)

ปี 2 = Sophomore (โซ-โฟ-มอร์)

ปี 3 = Junior (จู-เหนี่ยร์)

ปี 4 = Senior (ซี-เหนี่ยร์)

เวลาใช้ก็ง่ายๆ ค่ะ

I’m a freshman at AAA University.

I’m a sophomore at AAA University.

I’m a junior at AAA University.

I’m a senior at AAA University.

ส่วนถ้าเรียนเกินกว่านั้น หรือบางคณะเรียน 5 ปี เราเรียกว่า Super Senior ดูเก๋เหมือน Super Junior มั้ยคะ ^^

Read more
bottom of page