top of page

คำว่า chaos ออกเสียงให้ถูกต้องว่าอย่างไร

chaos แปลว่า ความชุลมุนวุ่นวาย ไม่สงบ ซึ่งจะใช้ได้ในสารพัดสถานการณ์นะคะ

อาจจะเป็นว่า ที่ออฟฟิศกำลังเก็บของกันวุ่นเพราะจะย้ายออฟฟิศ เราก็พูดถึงความวุ่นวายในออฟฟิศว่า chaos ได้ หรือที่คณะมีการลงทะเบียนแล้วน้องๆ มากันตรึม ชุลมุนกันสนุกไปเลย อย่างนั้นก็เรียก chaos ได้เหมือนกัน ทีนี้เวลาออกเสียงคำนี้ ดูหน้าตาแล้วน่าจะออกเสียงว่า “เชาส์” แต่จริงๆ แล้วออกเสียงว่า “เค-ออซ” นะคะ ลองเลียนเสียงต้นฉบับจากลิ้งค์นี้ดูจ๊ะ

Read more
bottom of page