top of page

ชื่อ Sonia ออกเสียงว่าอย่างไรนะ

พอดีนั่งดูทีวีอยู่ค่ะแล้วพิธีกรไปสัมภาษณ์คนต่างชาติชื่อ Sonia .. เห็นพิธีกรเรียกชื่อเค้าเป็น โซ-เนีย ก็เลยคิดว่าเอาวิธีการออกเสียงเรียกชื่อนี้มาแชร์ให้ทุกคนดีกว่า..Sonia ชื่อนี้เรียกให้ถูกต้องเรียกว่า "ซอน-ย่า" (โดยแอบมีเสียงขึ้นจมูกตรงคำว่า "ย่า" ตามเสียงในลิ้งค์นี้ค่ะ เผื่อไปเจอเพื่อนต่างชาติชื่อนี้เราจะได้เรียกเค้าถูกนะจ๊ะ

Read more
bottom of page