top of page

procedure แปลว่า “ขั้นตอน” อ่านออกเสียงว่าอย่างไร?

เป็นอีกคำที่ได้ยินบ้านเราออกเสียงกันหลากหลายนะคะ ที่ถูกออกเสียงว่า พรอ-ซี๊-เจ่ยอะ..​ ตัว d ออกเสียงแอบมีเสียง เหยอะ ย.ยักษ์นิดๆ ค่ะ ลองฟังเสียงต้นฉบับดูจ๊ะ

Read more
bottom of page