รู้มั้ย.. คำว่า "debut" ที่แปลว่า "เปิดตัวเป็นครั้งแรก" อ่านว่าอย่างไร

1. ดี-บั๊ด

2. เดบ-บึด

3. เด-บิ้ว

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post