top of page

"ล้อเล่นนะ" ถ้าไม่ใช้ว่า I'm kidding. จะพูดว่ายังงัยดี

ฝรั่งก็ใช้ I'm kidding. กันเป็นปกติเหมือนกันค่ะ แต่ก็ยังมีอีกสำนวนนึงที่ฝรั่งชอบใช้กันก็คือ I'm just pulling your leg. ซึ่งก็ใช้ง่ายๆ นะคะ เช่น

A: You hair is so messy today. ผมเธอยุ่งจริงไรจริง

You: Oh no.. โอ..ไม่นะ

A: I'm just pulling your leg. ฉันล้อเล่นน่ะ..

พกไว้ใช้ได้ทุกวันนะจ๊ะ และทีนี้ถ้าได้ยินฝรั่งพูดบ้าง.. เราก็ไม่มึนแล้วนะคะว่าเค้าจะมาดึงขาเราเหรอ.. เค้าหมายความว่าเค้าล้อเล่นจ๊ะ

Read more
bottom of page