ได้ยินฝรั่งพูดว่า What goes around comes around.. แปลว่าอะไรนะ