top of page

ได้ยินฝรั่งพูดว่า What goes around comes around.. แปลว่าอะไรนะ


ประโยคนี้แปลตรงๆ อาจจะแอบงงๆ ได้ "อะไรที่หมุนรอบๆ ก็จะกลับมาหมุนรอบๆ" ^^ ยิ่งนึกยิ่งมึน.. มึนๆ แบบนี้เพราะจริงๆ แล้วมันคือสำนวนจ๊ะ

What goes around comes around แปลเป็นไทยๆ ก็คือ

"ทำอะไรได้อย่างนั้น" หรือ "กรรมจะตามสนอง" เทือกนั้นค่ะ

สำนวนง่ายๆ แบบนี้ พกไว้ใช้ได้เลยนะคะ

#idiom #สำนวนอังกฤษ #คำศัพท์ #แกรมม่า #เรียนอังกฤษ #สอบอังกฤษ #เรียนต่อต่างประเทศ #เขียนอังกฤษ #อังกฤษคนทำงาน #สำนวนภาษาอังกฤษ #whatgoesaroundcomesaround

Related Posts

See All
Read more
bottom of page