top of page

ทำไมไปช้อปปิ้งใช้ว่า go shopping ไม่ใช่ go to shopping..

อันนี้ก็น่าแปลกใจอยู่ค่ะ เพราะคำว่า go ปกติต้องใช้ว่า go to + นั่นนี่ เช่น

I go to see my parents.

She goes to study.

They went to have dinner.

เราก็ใช้ go to มาตลอด ถึงแม้จะเปลี่ยน tense เป็นอดีตบ้างก็ยังเป็น go to.. แต่ไปช้อปปิ้งทำไมใช้ go shopping ซะงั้น

นั่นก็เพราะว่าคำว่า go ถ้าเป็นเรื่องเพลิดเพลินลั้ลลาแล้วละก็ เค้าจะให้ตามด้วย V.ing จ๊ะ ก็สรุปว่า

1. go + to + V1 = ไปทั่วๆ ไป

2. go + V.ing = ไปแบบลั้ลลา

เช่น

I want to go "swimming".

Let's go "shopping".

We went "skiing" in Korea.

I want to go dancing

Tip: ถ้าจะว่ากันตามชื่อหลัก Grammar ที่ว่าเราต้องใช้ go + V.ing เค้าเรียกว่าเป็น Gerund แบบนึงจ๊ะ

วันนี้ไปลั้ลลาอะไรก็ใช้ go + V.ing นะคะ

Read more
bottom of page