ทำไมไปช้อปปิ้งใช้ว่า go shopping ไม่ใช่ go to shopping..