สำนวนที่แปลว่า “ความพยายามครั้งสุดท้าย”

Last ditch effort

เป็นสำนวนค่ะ แปลว่า “ความพยายามครั้งสุดท้าย” ซึ่งเป็นในเชิงชี้ขาดเลยทีเดียว ซึ่งเอามาใช้ในการพูดทั่วไปได้นะคะ เช่น

It’s my last ditch effort to be a medical student.

มันเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายที่สำคัญของฉันที่จะได้เป็นนักเรียนหมอ

The last ditch effort

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post