top of page

a lot กับ a lot of ใช้ต่างกันอย่างไร

คำคู่นี้เราเรียนมาก็รู้ว่ามีความหมายว่า “เยอะ” เหมือนกัน แต่ว่าแค่มี of เติมเข้ามาก็ทำให้คำคู่นี้เค้าไม่เหมือนกันอีกแล้วค่ะ แต่ก็ไม่มีอะไรยากนะจ๊ะ จำหลักง่ายๆ แค่ว่า

a lot = เอาไว้ไปขยายว่าเรา “ทำ” อะไรมาก ก็คือขยาย verb นั่นเอง

a lot of = เอาไว้ไปขยาย “จำนวน” ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามาก ก็คือขยาย noun นั่นเอง

ตัวอย่างความแตกต่างก็อย่างเช่น

a. He sings a lot at karaoke.

b. He sings a lot of songs at karaoke.

เห็นความแตกต่างมั้ยคะ..

ประโยค a. => เค้า “ร้องเพลงเยอะ” ตอนไปคาราโอเกะ

(ใช้ a lot เพราะแค่จะบอกว่า “ร้องเพลง” เยอะ ซึ่ง “ร้องเพลง” เป็นการกระทำ” หรือ verb เราก็ใช้ a lot มาขยาย)

ประโยค b. => เค้าร้อง “หลายเพลง” เลยตอนไปคาราโอเกะ

(ใช้ a lot of เพราะจะบอกว่า “จำนวนเพลง” เยอะ ไปขยาย song ซึ่งเป็น noun)

ฉะนั้นจะใช้แบบข้างล่างนี้

I a lot of buy. หรือ I buy a lot of. กับ

I buy a lot shirts. ไม่ได้นะคะ

ต้องเป็น

I buy a lot. กับ

I buy a lot of shirts.

พอช่วยได้นะคะ

Read more
bottom of page