top of page

police ออกเสียงให้ถูกว่าอย่างไร

คำนี้เราพูดกันติดปากว่า "โพ-ลิซ" นะคะ ถ้าจะให้เป๊ะหน่อยฝรั่งเค้าจะออกเสียงว่า "เผอะ-ลีซซซ" ค่ะ โดยให้ตรง "ลิซ" ยาวหน่อยนะคะ แล้วก็ให้มีเสียง "ซ" ตอนจบเยอะหน่อย ก็จะเป็น

"เผอะ-ลีซซซ"

Read more
bottom of page