top of page

คำว่า “เกรงใจ” พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร

ในภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า “เกรงใจ” เป๊ะๆ จ๊ะ ถ้าใกล้เคียงที่สุดก็คงเป็นคำว่า considerate ค่ะ ซึ่งในความหมายตามภาษาอังกฤษก็จะเป็นเหมือนกับว่า “เป็นคนที่นึกถึงผู้อื่น” เกรงว่าจะรบกวนอะไรอย่างนี้

เวลาใช้ก็อย่างเช่น

He is a considerate person.

เค้าเป็นคนขี้เกรงใจ

Patty is considerate of her neighbors.

แพมเค้าเกรงใจคนข้างบ้าน

Jane is considerate of her roommate as her roommate always cooks for her.

เจนเค้าเกรงใจเพื่อนร่วมห้องมากเลยเพราะเค้ามักจะทำกับข้าวให้ทาน

สังเกตว่า “เกรงใจ + ใครซักคน” เราใช้ในรูป “be considerate of + คนนั้น” นะจ๊ะ

แต่บางสถานการณ์ที่ใครทำอะไรให้เราแล้วเราจะพูดว่า “เกรงใจจัง” เราจะใช้ I’m considerate. มันก็ดูแปร่งๆ นะคะ อาจจะใช้พูดแบบนี้ก็ได้ค่ะ

Are you sure? แน่ใจหรา..

Isn’t that too much? มันไม่มากไปหรอ (ที่เธอจะช่วยฉันน่ะ)

I feel bad. ฉันรู้สึกแย่จัง (ที่ต้องให้เธอช่วย)

ซึ่งอีกฝ่ายก็จะตอบมาเองว่า

Don’t worry.

I’m happy to do it for you.

That’s nothing.

เป็นอันโอเค..​

พกไว้ใช้ได้ทุกวันนะจ๊ะ

Read more
bottom of page