คำว่า “เกรงใจ” พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร

ในภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า “เกรงใจ” เป๊ะๆ จ๊ะ ถ้าใกล้เคียงที่สุดก็คงเป็นคำว่า considerate ค่ะ ซึ่งในความหมายตามภาษาอังกฤษก็จะเป็นเหมือนกับว่า “เป็นคนที่นึกถึงผู้อื่น” เกรงว่าจะรบกวนอะไรอย่างนี้

เวลาใช้ก็อย่างเช่น

He is a considerate person.

เค้าเป็นคนขี้เกรงใจ

Patty is considerate of her neighbors.

แพมเค้าเกรงใจคนข้างบ้าน

<