"คืนดีแล้ว" พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อันนี้คงเป็นอารมณ์ว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูง พี่น้อง คนรัก หรือความสัมพันธ์ใดๆ ก็ตาม "คืนดีกัน" หลังจากที่ได้เง้างอนหรือโช้งเช้งกันมานะคะ

วิธีพูดก็ได้หลายแบบจ๊ะ

เริ่มจากแบบพื้นๆ นะคะ เช่น

be back together.

get back together.

reconcile. (เร็ค-เคิน-ซายล์)

make peace.