top of page

จะพูดถึงว่าใครซักคนอายุเยอะกว่าเรา "สองรอบ" เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังงัย

ปกติพอพูดว่าอายุเยอะกว่าหรือน้อยกว่า เราก็รู้กันนะคะว่าพูดว่า

He is younger than me.

She is older than me.

ไม่ยากนะคะ.. แล้วพอจะพูดว่าเค้าแก่กว่าหรืออ่อนกว่าเราเท่านั้นเท่านี้ปี เราก็แค่เติมจำนวนปีเข้าไป เช่น

He is "two years" younger than me.

She is "5 years" older than me.

ทีนี้ถ้าจะบอกกันเป็นรอบๆ (เพราะนับเป็นปีอาจจะตกใจได้ ^^) คำว่า "รอบ" ที่เรานึกถึงอาจจะเป็น round ใช่มั้ยคะ คำว่า "รอบ" ที่ใช้ในการบอกรอบอายุเนี่ยฝรั่งใช้ว่า cycle ค่ะ.. ตอนใช้ก็ไม่ยากนะคะ ใช้เหมือนบอกว่าแก่กว่ากี่ปีแบบข้างบน แค่เปลี่ยน years เป็น cycle จ๊ะ เช่น

He is "two cycles" younger than me.

She is "two cycles" older than me.

ใช่ไม่ยากชิมิคะ พกไว้ใช้ได้บ่อยๆ นะคะ

Read more
bottom of page