top of page

บอกทางให้ฝรั่ง.. ตอนที่ 3

ว่ากันต่อนะคะ ทีนี้เรามาเจาะลึกว่าถ้าจะบอกว่าให้ไปไหนยังงัยจะพูดยังงัยได้บ้าง

เชื่อว่าแค่พูดว่า "ตรงไป" = go straight "เลี้ยวซ้าย-ขวา" = turn left, turn right ไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก

แต่ประเด็นมันอยู่ทีว่าจะมาประกอบเป็นคำพูดได้ยังงัย เทคนิคเป็นแบบนี้ค่ะ

เลี้ยวซ้าย / เลี้ยวขวา ตรงไหน พูดยังงัยได้บ้าง

หากจะบอกว่า "ถ้าไปถึงตรงนั้นตรงนี้ ให้เลี้ยว" ก็พูดด้วยประโยคว่า

When you ..... , turn ..... เช่น

When you see xxx, turn left.

พอเห็น xxx ให้เลี้ยวซ้าย

When you reach the 2nd floor, turn right.

พอถึงชั้น 2 ให้เลี้ยวขวา

หากจะบอกว่า "ตรงนั้นตรงนี้ ให้เลี้ยว" ก็พูดโดยใช้ At ..., turn... เช่น

At the traffic light, turn right.

พอถึงไฟแดง ให้เลี้ยวขวา

At the corner, turn right.

พอถึงหัวมุม ให้เลี้ยวขวา

At the exit, turn right.

ตรงทางออก ให้เลี้ยวขวา (สมมติว่าเป็นตรงทางลง BTS)

สุดท้ายก็เป็นเรื่องยากที่จะบอกคือ "ไปอีก 2 ซอย ให้เลี้ยว" ประเด็นคือ "ซอย" พูดยังงัย.. ฝรั่งไม่เรียกช่องระหว่างตึกว่า "ซอย" แต่เค้านับตึกเอาเลยค่ะ 1 ตึกทั้งตึกที่ติดๆ กันเรียกว่า block ฉะนั้นถ้าต้องเดินไป 2 ซอยคือผ่าน 2 ตึกก็ให้พูดว่า

Two blocks from here, turn right.

เดินจากนี่ไปอีก 2 ซอย เลี้ยวขวา

ประมาณนี้สำหรับการเลี้ยวนะจ๊ะ แล้วมาว่ากันต่อค่ะ ^^

Read more
bottom of page