top of page

วิธีการบอกเวลา

ทบทวนวิธีการบอกเวลากันดีกว่า

ส่วนใหญ่เราจะเลือกใช้การบอกเวลาแบบง่ายๆ กันใช่มั้ยคะ เช่น

6.10 น. = six ten

6.40 น. = six forty

แต่การบอกเวลาแบบในรูปนี้ที่ใช้ past กับ to ที่ดูใช้ยาก แต่ว่าฝรั่งก็ยังใช้กันเป็นเรื่องปกตินะคะ พูดแล้วก็ดูไฮโซดี เรามาทบทวนการใช้กันดีกว่าค่ะ

จำง่ายๆ ว่าเข็มนาที "ก่อน" เลข 6 (น้อยกว่า 30 นาที)

=> ใช้ past + นาทีที่ผ่านมา + ชั่วโมงที่ผ่านมา

เข็มนาที "หลัง" เลข 6 (มากกว่า 30 นาที)

=> ใช้ to + นาทีที่เหลือก่อนถึงชั่วโมงถัดไป + ชั่วโมงถัดไป

เช่น

6.10 น. = ten past six

6.40 น. = twenty to seven

10.20 น. = twenty past ten

10.55 น. = five to eleven

ทดสอบตัวเองด้วยเวลานี้สิจ๊ะว่าเราจะพูดอย่างไรดี

19:44 น.

12:19 น.

Read more
bottom of page