top of page

หากจะพูดว่า "เป็นคนพูดตรงๆ" จะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังงัยดี

คำว่า "ตรงๆ" เรารู้กันเนาะกับคำว่า straight ทีนี้การที่จะบอกว่า "เป็นคนตรงๆ" "ไม่อ้อมค้อม" เราใช้คำว่า straightforward ติดกันแบบนี้ค่ะ แปลตรงๆ ก็คือ "ตรงไปข้างหน้า" คือตรงดิ่งไม่มองซ้ายมองขวาเลย ตรงจริงๆ ^^

ตอนเอาไปใช้ก็อย่างเช่น

I am a straightforward person. Sorry if I say anything that hurts you.

ฉันเป็นคนพูดตรงๆ น่ะ ขอโทษนะถ้าฉันพูดอะไรออกไปแล้วทำให้เธอเสียใจ

I like Branda as she is straightforward.

ฉันชอบ Branda ที่เค้าเป็นคนตรงๆ ดี

ทีนี้ถ้าจะใช้พูดในที่ทำงานหรือผู้ใหญ่เพื่อจะบอกว่า "เราขอพูดตรงๆ" หรือ "ฉันเป็นคนตรงๆ แบบนี้" เพื่อให้ดูแบบ "ไม่ตรง" จนเกินไป แทนที่จะใช้ I am straightforward. เราใช้สำนวนนี้ก็ได้นะคะ

beat around the bush

go around the bush

I don't know how to beat around the bush. I gave you all the facts here.

ผมไม่รู้ว่าจะพูดแบบอ้อมๆ ยังงัยดีนะครับ ผมก็ว่ากันตามความจริง ตามเนื้อผ้าตามที่ผมแจ้งไว้นี้

Please do not go around the bush. Please tell me the truth.

อย่าพูดอ้อมค้อมเลยครับ บอกความจริงได้ครับ

เป็นคำพูดที่น่าจะได้ใช้ในหลายโอกาสทีเดียว พกไว้ใช้นะคะ ^^

Read more
bottom of page