เวลาพูดว่า 1,000 นอกจาก one thousand แล้วฝรั่งพูดว่าอย่างไร

ถ้าแบบที่ได้ยินผ่านหูได้บ่อยๆ ก็จะมี 2 แบบค่ะ

1. ใช้ k แทนหลักพัน (1,000) เช่น 1,000 ก็เป็น 1k (อ่านว่า "วัน-เค")

3,000 = 3k = three k

5,000 = 5k = five k

10,000 = 10k = ten k

45,000 = 45k = forty five k

ซึ่งก็ใช้เวลาเขียนได้นะคะ เมื่อเห็น 3k ก็จะรู้ว่า 3,000 เช่น