ถ้าจะพูดว่า “ฉันดีใจจนพูดไม่ออก” จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เราอาจนึกถึงประโยคง่ายๆ ว่า I am so glad. แต่ว่ามันยังไม่ให้อารมณ์เท่าไหร่ค่ะ มีคำๆ นึงที่ฝรั่งชอบพูดกันบ่อยๆ ก็คือ overwhelmed อ่านว่า โอ-เวอร์-เวล์ม-ดึ

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read