top of page

"ใจลอย" ภาษาอังกฤษใช้ว่าอะไร

เมื่อวานดูหนังเรื่อง The Secret Life of Walter Mitty อย่างที่ชื่อเรื่องว่าค่ะ เป็นมุมลับๆ ในชีวิตของหนุ่มชื่อ Walter Mitty พระเอกซึ่งเล่นโดย ฺBen Stiller มี character นึงคือชอบใจลอยมากก.. ถึงขนาดคิดอะไรไปซะไกล อินไปจนไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเลยทีเดียว

มีคำนึงที่ในหนังใช้เวลา Walter ใจลอย ฟังแล้วชอบก็เลยอยากเอามาแชร์กันค่ะ ก็คือคำว่า zone out ซึ่งให้อารมณ์มากเลยว่า "ใจลอย"

เวลาใช้ก็ง่ายๆ ค่ะ ใช้เหมือนเป็น verb ธรรมดาตัวนึง เช่น

He always zones out in the class.

เค้าใจลอยในห้องเรียนเป็นประจำเลย

I told you about the picture but you zoned out.

ฉันบอกเธอเรื่องรูปนั้นแล้วนะ แต่เธอใจลอยอยู่ง่ะ

Sorry.. I zoned out for a minute. What did you say?

เอ่อ.. โทษทีนะ ฉันเผลอใจลอยไปนิด เมื่อกี๊เธอว่าอะไรนะ

I always zone out to this music whenever I listen to it.

ฉันใจลอยอินไปกะเพลงนี้ทุกทีที่ฟังเลย

Tip: บางทีอารมณ์แอบเนียนนั่งหลับในห้องหรือทีโต๊ะทำงานก็ใช้ zone out ได้เหมือนกันนะจ๊ะ

Read more
bottom of page