รู้มั้ยว่าใยเหลืองๆ ในข้าวโพดเค้าเรียกว่าอะไร


1. spike 2. husk 3. silk

เฉลย

ดูเป็นใยๆ เหมือนไหมมั้ย.. เค้าเลยเรียกกันว่า Silk ค่ะ.. ความหมายดีๆ อีกอันของคำว่า Silk..

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post