top of page

รู้มั้ย.. "น้ำอบไทย" เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


1. white water 2. scented water 3. sense water

เฉลย

ตอบว่า scented water จ๊ะ

Read more
bottom of page