รู้มั้ย.. "หนวดปลาหมึก" เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


1. tail 2. tentacle 3. claw

เฉลย

เราเรียกว่า tentacle ออกเสียงว่า เท๊น-ถิ-เขิ่ล

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post