top of page

รู้มั้ย.. "เฉาก๊วย" ของหวานแสนอร่อยของบ้านเรา เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


1. black jelly 2. grass jelly 3. black gel

เฉลย

ข้อ 2.grass jelly

Read more
bottom of page