รู้มั้ย.. "เสื้อสายเดี่ยว" ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร


1. camisole 2. slip 3. sleeve

เฉลย

เสื้อสายเดี่ยวเค้าเรียกว่า camisole อันนี้หมายถึงทั้งเสื้อสายเดี่ยวเก๋ๆ และเสื้อทับด้วยนะ

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post