top of page

สะสมศัพท์กับสารพัดผักกันค่ะ


คำที่น่าสนใจ yam ออกเสียงว่า "แยม" ที่บ้านเราหมายถึง "แยมทาขนมปัง" แต่จริงๆ แล้ว jam ออกเสียงว่า "แจม" = แยมทาขนมปัง yam ออกเสียงว่า "แยม" = เผือกจ้า..