สะสมศัพท์กับสารพัดผักกันค่ะ


คำที่น่าสนใจ yam ออกเสียงว่า "แยม" ที่บ้านเราหมายถึง "แยมทาขนมปัง" แต่จริงๆ แล้ว jam ออกเสียงว่า "แจม" = แยมทาขนมปัง yam ออกเสียงว่า "แยม" = เผือกจ้า..

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post