teacher กับ educator ต่างกันอย่างไร


มีคำถามมาว่าเดี๋ยวนี้ได้ยินผู้สอนหลายคนเรียกตนเองว่าeducator แทนที่จะเป็น teacher ก็เลยสงสัยว่า 2 คำนี้เค้าต่างกันอย่างไร ทั้ง 2 คำแปลว่า “ครู” หรือ “ผู้สอน” เหมือนกัน แต่จะต่างกันเล็กๆ ตรงแนวการสอนมากกว่า teacher = เป็นผู้สอนและให้ความรู้ educator = เป็นผู้สอนที่แนวที่ให้หลักการ และเปิดให้เด็กได้คิด ปล่อยให้เด็กได้ลองผิดลองถูกและ พัฒนา