top of page

รู้มั้ย.. "กระดาษเช็ดปาก" แบบในรูปนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร


1. tissue paper 2. napkin 3. nap

เฉลย

กระดาษทิชชู่แบบแข็งๆ หน่อยที่ใช้เช็ดปากหรือเช็ดมือนั้น ถึงแม้บ้านเราเรียกว่า tissue แต่ฝรั่งเรียกว่า napkin ค่ะ

Read more
bottom of page