รู้มั้ย.. "ฟันคุด" ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร


1. cood tooth 2. fall tooth 3. wisdom tooth

เฉลย

เราเรียกฟันคุดว่า wisdom tooth ค่ะ

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post