รู้มั้ย.. "เครื่องปรุง" ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร


1. condiment