รู้มั้ย.. "เครื่องปรุง" ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร


1. condiment

2. conditioner

3. connect

เฉลย

เครื่องปรุงเหล่านี้ในภาษาอังกฤษเรียกว่า condiment จ๊ะ

ส่วนข้ออื่นๆต่างกันเล็กๆ ค่ะ flavoring กับ seasoning จะใกล้เคียงกันคือเป็นประมาณเครื่องปรุงในครัว เครื่องเทศอะไรต่างๆ ที่ใช้ประกอบอาหาร แต่ว่าถ้าอยู่บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้ทานเราจะใช้ condiment ค่ะ

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post