คำคมโดนๆ "การพบกันไม่ใช่เหตุบังเอิญ"


We don't meet people by accident. They are meant to cross our path for a reason. ผู้คนที่เราพบปะไม่ได้วนเวียนมาเจอเราโดยเหตุบังเอิญ แต่เหตุอะไรบางอย่างได้นำพาให้พวกเขาก้าวเข้ามาในเส้นทางชีวิตของเรา

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post