คำคมโดนๆ "จงเชื่อในตัวเอง"


A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking because her trust is not in the branch but in her own wings... Believe in yourself. นกที่เกาะอยู่บนต้นไม้ไม่เคยหวั่นกลัวว่ากิ่งไม้ที่เกาะนั้นจะหักเพราะเจ้านกหาได้ฝากความหวังไว้กับกิ่งไม้ไม่ หากแต่เป็นปีกของมันเอง.. จงเชื่อในตัวเอง

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post