"ผ้ากันเปื้อน" เค้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ายังงัยกันนะ


1. cloth

2. apron

3. bib

เฉลย

ข้อ 2. apron

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post