"ฟองน้ำ" ไม่ว่าจะเป็นแบบผ้าหรือธรรมชาติ เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ ??


เฉลย

ใช่ค่ะ เราเรียกว่า sponge ซึ่งออกเสียงยากอย่างที่ว่าค่ะ คำนี้เราออกเสียงว่า "ส-ป๊อน-จึ" (จึ นี่ออกเสียงเบาๆ แค่เหมือนให้มีลมออกมานะคะ อย่า "จึ" เต็มๆ นะ ^^)

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post