"ฟองน้ำ" ไม่ว่าจะเป็นแบบผ้าหรือธรรมชาติ เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ ??