สะสมศัพท์กับรองเท้าผ้าใบ

เพิ่มให้นิดค่ะ เชือกผูกรองเท้า เราเรียกว่า shoe lace (ชู-เลซ)

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post