สะสมศัพท์จากอารมณ์ของเจ้าหมาน้อยกันค่ะ ^^

คำที่น่าสนใจ

alert = ตื่นตัว suspicious = ขี้ระแวง สงสัย anxious = กังวล ประหม่า threatened = ขู่ (อ่านว่า "เตร๊ด-เถ่นด์) stressed = เครียด yawn = หาว sniff = ดม stalk = ย่องตาม สะกดรอย curious = สงสัย tilt = เอียง

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post