"หมอนอิง" เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรดีนะ?


เฉลย

เค้าเรียกหมอนอิงว่า cushion จ๊ะ แต่ถ้าเป็นพวกที่ทำไว้สวยงามไว้เพื่อแต่งห้องซะมากกว่าเค้าจะเรียกว่า Throw Pillow ค๊า

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post