make กับ do ต่างกันอย่างไร

คำคู่นี้รู้กันว่าแปลว่า "ทำ" เหมือนกัน ว่าแต่เค้าใช้ต่างกันอย่างไรนะ

do - ใช้กับการทำแบบ “ลงมือทำ” สิ่งนั้นสิ่งนี้

make - เป็นการทำแบบ “ทำให้” หรือ “เป็นเหตุให้” เกิดสิ่งใดขึ้น ไม่ได้ลงมือทำ

เช่น ทำงาน ทำการบ้าน ทำธุรกิจ เราใช้ว่า do เพราะเราลงมือทำสิ่งนั้นค่ะ ส่วนถ้าจะพูดว่า “เค้าทำให้ฉันมีความสุข” “เค้าทำให้ฉันเข้มแข็ง” แบบนี้ไม่ได้ลงมือทำ แต่เป็นลักษณะ “ทำให้” “เป็นเหตุให้” เราจะใช้ว่า make

เช่น

We do the business / homework / my work.

เราทำธุรกิจ (เป็นการลงมือทำ)

I do my best.

ฉันทำดีที่สุด (ลงมือทำจึงใช้ do)

He makes me happy.

เค้าทำให้ฉันมีความสุข (“เป็นเหตุให้” จึงใช้ make)

She makes me strong.

เค้าทำให้ฉันเข้มแข็ง (“เป็นเหตุให้” จึงใช้ make)

นอกจากนี้ก็มีสำนวนที่มีการใช้ make กับ do ที่ต่างไปโดยเฉพาะ ซึ่งพี่พิมรวมๆ คำที่ใช้บ่อยๆ ไว้ในตารางในรูปนะจ๊ะ

พกไว้ใช้ได้ทุกวันค่ะ