top of page

make กับ do ต่างกันอย่างไร

คำคู่นี้รู้กันว่าแปลว่า "ทำ" เหมือนกัน ว่าแต่เค้าใช้ต่างกันอย่างไรนะ

do - ใช้กับการทำแบบ “ลงมือทำ” สิ่งนั้นสิ่งนี้

make - เป็นการทำแบบ “ทำให้” หรือ “เป็นเหตุให้” เกิดสิ่งใดขึ้น ไม่ได้ลงมือทำ

เช่น ทำงาน ทำการบ้าน ทำธุรกิจ เราใช้ว่า do เพราะเราลงมือทำสิ่งนั้นค่ะ ส่วนถ้าจะพูดว่า “เค้าทำให้ฉันมีความสุข” “เค้าทำให้ฉันเข้มแข็ง” แบบนี้ไม่ได้ลงมือทำ แต่เป็นลักษณะ “ทำให้” “เป็นเหตุให้” เราจะใช้ว่า make

เช่น

We do the business / homework / my work.

เราทำธุรกิจ (เป็นการลงมือทำ)

I do my best.

ฉันทำดีที่สุด (ลงมือทำจึงใช้ do)

He makes me happy.

เค้าทำให้ฉันมีความสุข (“เป็นเหตุให้” จึงใช้ make)

She makes me strong.

เค้าทำให้ฉันเข้มแข็ง (“เป็นเหตุให้” จึงใช้ make)

นอกจากนี้ก็มีสำนวนที่มีการใช้ make กับ do ที่ต่างไปโดยเฉพาะ ซึ่งพี่พิมรวมๆ คำที่ใช้บ่อยๆ ไว้ในตารางในรูปนะจ๊ะ

พกไว้ใช้ได้ทุกวันค่ะ

Read more
bottom of page