คำคมดีๆโดนๆ


Use your smile to change the world. Don't let the world to change your smile. ใช้รอยยิ้มของเราเปลี่ยนโลก อย่าให้โลกทำให้รอยยิ้มของเราต้องเปลี่ยนไป..

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read