คำคมดีๆโดนๆ


Use your smile to change the world. Don't let the world to change your smile. ใช้รอยยิ้มของเราเปลี่ยนโลก อย่าให้โลกทำให้รอยยิ้มของเราต้องเปลี่ยนไป..