top of page

คำว่า "ทา" อย่างทาโลชั่น ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร


จะว่าไปก็แอบยากนะคะ ถ้า "ทาสี" เราก็รู้ว่าใช้ว่า paint ทีนี้ถ้าทาโลชั่นจะใช้ paint คงไม่ใช่.. แล้วยังงัยดี ฝรั่งใช้ว่า apply ค่ะ แอ๊พ-พลาย เช่น She applies body lotion everyday. เค้าทาโลชั่นทุกวัน I like to apply body lotion at night only. ฉันชอบทาโลชั่นตอนกลางคืนเท่านั้น แล้วก็จะใช้ apply ในความหมายว่า "ทา" กับการทาครีมอื่นๆ ได้นะคะ เช่น You may apply this facial cream at night. คุณสามารถทาครีมทาหน้านี้ตอนกลางคืน Please apply this gel on the wound. ใช้ครีมเจลนี้ทาลงบนแผล ใช้ไม่ยากนะคะ พกไว้ฝึกใช้ค่ะ ^^ cr. คำถามดีๆ จากแฟนเพจ

Read more
bottom of page