"นักท่องเน็ต" ฝรั่งเรียกว่าอะไร


ภาษาไทยมีคำเรียกคนที่ชอบเล่นเน็ตว่าเป็น "นักท่องเน็ต" ส่วนฝรั่งเค้าก็มีคำบัญญัติขึ้นใหม่เพื่อใช้เหมือนกันค่ะ คือคำว่า "netizen" ซึ่งมาจากคำว่า Internet + Citizen เวลาใช้ก็เหมือนคำนามทั่วไปค่ะ นับได้ เติม s ได้ เช่น The number of netizens in our country grows tremendously over the past 5 years. จำนวนผู้เล่นอินเตอร์เน็ตในประเทศเราสูงขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา The website attracts half of netizens. เวปไซต์นั้นมีผู้เข้าชมกว่าครึ่งของนักท