top of page

สะสมศัพท์แบบอเมริกันกับอังกฤษกันค่ะ


เพิ่มนิดค่ะ.. "ก๊อกน้ำ" คนอเมริกันเรียกซะยากเชียวว่า faucet .. ดูหน้าตาน่าจะออกเสียงว่า "ฟอส-เส็ท" แต่จริงๆ ฝรั่งออกเสียงคำนี้ว่า "ฟ๊อ-สิท" โดยออกเสียง "สิท" ให้สั้นๆ และเบาๆ ไม่ต้องเต็มเสียงนะคะ p.s. แต่จะว่าไปก็ได้ยินคนอเมริกันเรียกก๊อกน้ำว่า tap เหมือนกันนะ

Read more
bottom of page