สะสมศัพท์แบบอเมริกันกับอังกฤษกันอีกค่ะ


เพิ่มให้นิดเรื่องการออกเสียง crisp = คริซ-ผึ closet = คลอ-สิท wardrobe = ว๊อร์-โดร่บ drapes = เดร๊พซ์ dungarees = ดัง-กะ-รี่-ซ์ (ชุดเอี๊ยม)

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post