top of page

สำนวน A wet man does not fear the rain.


สำนวนนี้แปลตรงตัวก็คือถ้าเปียกอยู่แแล้วก็ลุยไปเลย ไม่ต้องกลัวฝนแล้วหละ ประมาณนี้ ฝรั่งใช้พูดเพื่อจะให้กำลังใจใครซักคนที่อาจจะกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีแต่ปัญหาแล้วก็กลัวที่จะก้าวต่อไป ซึ่งก็คล้ายๆ กับในภาษาไทยที่เราพูดว่า "มาครึ่งทางแล้วจะกลัวอะไร"ประมาณนี้ค่ะ cr. คำถามดีๆ จากแฟนเพจค่ะ ภาพจาก www.zimbio.com

Read more
bottom of page