top of page

just now กะ now เหมือนกันมั้ยนะ


แค่มีคำว่า just เข้ามา เชื่อมั้ยคะว่าทำให้คำว่า just now ต่างกะ now ไปได้เหมือนกัน... now - ตอนนี้ just now - เมื่อตะกี๊นี้ ฉะนั้นถ้าจะพูดว่า เมื่อตะกี๊นี้ฉันเห็นเธอ จะใช้ว่า now ก็คงไม่เป๊ะนัก เราก็จะใช้ just now แทนจ๊ะ เป็น I saw you just now. ฉันทำเสร็จเมื่อกี๊นี้เอง I finished it just now. เค้าโทรมาเมื่อกี๊นี้เอง He called just now. Tip: "เมื่อตะกี๊นี้" คืออาจจะเป็นวินาทีที่แล้วก็เป็นได้ ซึ่งก็เป็นอดีตไปเรียบร้อย ฉะนั้นเราก็ต้องทำประโยคให้เป็นอดีตคือใช้ verb ช่อง 2 นะจ๊ะ cr. คำถามดีๆ จากแฟนเพจค่ะ ~~~~~~~~~ FAB English เกร็ดภาษาอังกฤษออนไลน์ง่ายๆ ทุกวัน

Read more
bottom of page