top of page

want กับ need ต่างกันอย่างไร


คำคู่นี้เรารู้กันอยู่ตั้งแต่เด็กนะคะว่าแปลว่า "ต้องการ" แต่จริงๆ แล้ว 2 คำนี้ก็ต่างกันเล็กๆ นะคะ want - ต้องการแบบไม่จำเป็น มีก็ได้ ไม่มีไม่เป็นไร เหมือนภาษาไทยว่า "อยาก" need - ต้องการแบบจำเป็นเลย เหมือนภาษาไทยคำว่า "ต้อง" เช่น I want to have orange juice everyday. ฉันอยากดื่มน้ำส้มทุกวันเลย (แค่อยากดื่ม) I need to have orange juice everyday. ฉันต้องดื่มน้ำส้มทุกวัน (อาจเพราะหมอสั่ง หรือแม่บังคับให้ดื่ม ^^) She wants a new phone. เค้าอยากได้มือถือใหม่ (แค่อยากซื้อ อาจเพราะรุ่นใหม่) She needs a new phone. เค้าจำเป็นต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ (อาจเพราะเครื่องเดิมหายหรือเสียแล้ว)

Read more
bottom of page