คำคมความหมายดีๆ


Everything you've ever wanted is on the other side of fear. สิ่งที่เราต้องการทั้งหลายมักจะอยู่คนละฝั่งกับความกลัวของเรา..

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post