• ohfabenglish

คำคมความหมายดีๆ


Everything you've ever wanted is on the other side of fear. สิ่งที่เราต้องการทั้งหลายมักจะอยู่คนละฝั่งกับความกลัวของเรา..

Free Class

ฝึกแกรมม่ากันง่ายๆ คลิกดูฟรีได้เลย

phonto 7.JPG
Latest Post