คำว่า "ธนบัตร" หรือ "แบงค์" ในภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้ว่า bank นะ